Regler 2021-2022

Sammanställning av regler för Östtrialserien som annordnas av klubbarna i östra Sverige med hjälp av AlliansenÖstra.-

Här fins även länkar till dom övergripande reglerna för MC sporter (NT) och dom specifika reglerna som gäller trialsporten (SR) 

Östtrialserien


En serie mc trialtävlingar som annordnas i sammarbete mellan ett antal motorklubbar belägna mellan Karlskoga och Stockholm.

Här fins info om regler och tävlingar mm .