SM 5 2022 STOCKHOLM

Preliminär Startlista

SEKTIONSKARTA

Start vid Torpet. Fösta sektion över bron vid depån och vidare motsols.